dijous, 9 d’agost de 2012

Manta mandra mantra

Alietes, el del Corralot

Ta ta ta ta tata ta
ratatà tatata de la de
tatadé cal tatadé calcal
calen més ratates dautes pies
catalep cataleu de lluny catà dels déus
de lluny ve
rata catadé la deu del llor l’adéu l’adéu al déu del plor tatà
cal un cataleu d’on beu el meu món breu qui el veu al si de si matatateix
o ta o ta on tal un tal pas qual ens cal quel tal ta ta tata déu cal
que cal quintal com pal de cals inclín clin clan la clova inclina en cal in ca lin calinca
mon ma meu ton ta teu son sa seu
tatadé cal tatadé calcal d’on cau el cuqueig que caldrà
l’oneig
calen més calon gest calimes gallines calls i talls i panys castanys d’on ve de lluny l’oreig
tata veig tata veig
l’oneig dic veig ta bé stà bé mon bé mon déu ta ca déu lin ta ta tacà cal déu
cal déu i un om on som sota l’om si serem
hi som si sant sansan sant sant tasí cal dra caldrà calín sansan aram lin ta sí sí si
ratatà tatata de la de
tatadé cal tatadé calcal
on on mi mon star a no mon star in de terra ta terra te terra ta terra mim cal
in cal ta in cau ton cau hi som al cau que cal
in cal déu car som e tatà eta no vull dir
la pau del peu sens anar més piu sens sin sa dram
ratatà tatadé cal on som serem
in cal in cal in cal in sol del cel sa sul ta tatà
refà la si farà com cal dram dramdram
fartarà del bol com cal in cal in cal
tra dramdram trade marc tradeus tral in cal in cal
tatadé cal tatadé calcal
don déu
lin ca tra
calín tra
ratatà
déus tasta déus
o déus
o déus
o
o
i