dimecres, 23 d’abril de 2008

EL PENJOLL AMB LA CAMPANYA 'SALVAR ELS BOSCOS' DE GREENPEACE... I TU?

La prioritat de la campanya de boscos de Greenpeace és la conservació i ús sostenible dels boscos primaris, ecosistemes amenaçats on residixen dos terceres parts de la biodiversitat terrestre i moltes cultures i pobles indígenes.

Els boscos primaris són naturals i es caracteritzen per no haver sigut transformats o alterats mai per l'activitat industrial. La seua dinàmica i evolució depén del règim de pertorbacions naturals, amb nul·la o escassa intervenció humana i són prou grans com per a garantir la supervivència de poblacions viables de tots els sers vius, incloses espècies migratòries. Atés que la intervenció humana ha sigut limitada, els boscos primaris són els únics que encara es conserven en estat verge. Per tant, cap altre tipus de bosc o plantació s'acosta a la riquesa biològica o a la importància ecològica dels boscos primaris.

Estos boscos verges estan desapareixent ràpidament i de forma irreversible. El 80% d'estos ecosistemes ja ha sigut destruït o alterat i el 20% restant està amenaçat per diverses causes: explotació forestal o petrolífera, mineria, construcció d'embassaments i carreteres, expansió de l'agricultura i la ramaderia, etc.

Els boscos primaris necessiten protecció a través dels organismes nacionals i internacionals competents. No obstant això, el treball d'estos organismes no pareix suficient per a conservar els últims boscos primaris de la Terra. Si volem que les pròximes generacions puguen disfrutar d'estos ecosistemes singulars caldrà actuar a distints nivells, tant nacionals com internacionals. Per exemple, demandant els nostres polítics i empreses que prenguen decisions encaminades a la protecció d'estos boscos. I també, reorientant els nostres hàbits de consum per a evitar les formes de producció insostenibles o que afecten la biodiversitat.

Els boscos primaris formen part de l'hàbitat de molts pobles indígenes. Al voltant de 150 milions de persones depenen de la supervivència d'estos boscos. Molts d'estos pobles i persones són desallotjats, encara que visquen en les selves des de temps immemorials. Quasi mai li'ls dóna el dret d'intervindre en les decisions o en el que passa en el seu ambient. I amb la destrucció, es queden sense llar.

Text traduït de la pàgina de Greenpeace España


Exige una Ley contra la madera ilegal. Firma Ya

1 comentari:

Tarsan, President de la República de les Mones ha dit...

Últimament, quan torne en vacances a la selva ja no trobe arbres! I en Xàtiva, últimament, ja no trobe garrofers!

Feu el favor de signar o al final tindre que anar a peu!