dimecres, 15 de juliol de 2009

Espill

—Per allà vénen les dos germanes.

—No són germanes.

—Pôs com si ho foren, xato.

—Són... una altra cosa.

—Qué vols dir?

—Com vols que t’ho diga?

—Que em digues qué?

—Collons, pareixes tonto. Són... com tu i jo.

—Ai, calla, quin fàstic!