dilluns, 27 d’abril de 2009

Hi ha motius

Les reivindicacions de la Plataforma per l'Ensenyament Públic, com un negatiu d'una fotografia, ens mostren el que no tenim a l'ensenyament públic. Carències, per una part, i també actuacions impresentables per part de Conselleria. Motius més que suficients per a fer vaga demà dimarts 28; tant els mestres no acudint al lloc de treball, com les mares i pares no portant els xiquets a escola.


1. La constitució immediata d’una xarxa pública per a xiquets i xiquetes de zero a tres anys capaç d'atendre tot l'alumnat en el curs 2009-2010.

2. La creació de 300 places de llengua estrangera que garantesquen l'ensenyament eficaç a l'inici del curs vinent en totes les unitats de quatre i cinc anys.

3. Començament i finalització en 2009 d’una negociació amb la Comunitat Educativa d’un nou mapa escolar que responga a les noves necessitats d’escolarització. Eliminació dels barracots en un termini de dos anys.

4. L'adequació de les plantilles reals i necessàries de tots els centres públics d'infantil, primària i secundària a les necessitats educatives actuals, en haver quedat desfassada l’existent, que s’arrossega des de 1997.

5. La catalogació lingüística dels llocs de treball de secundària, prèvia negociació; l'establiment d'un pla de formació del professorat per adquirir la competència lingüística i la garantia de continuïtat de les línies en valencià.

6. La modificació del Decret que regula el procés de matriculació i la creació de les comissions estables de matriculació de districte o localitat per garantir una distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives especials, de compensació educativa i nouvingut entre tots els centres sostinguts amb fons públics.

7. L'adopció de les mesures necessàries perquè l’alumnat acabe l’ensenyament obligatori amb les competències bàsiques per a expressar-se correctament en les dues llengües oficials i per a comunicar-se en una llengua estrangera.

8. El disseny, l'execució i l'avaluació de l’eficàcia dels programes necessaris per a compensar les deficiències de l’alumnat amb la finalitat que no abandone el sistema educatiu durant les etapes obligatòries i obtinga el títol de Graduat.

9. L'adopció de mesures motivadores perquè l’alumnat amb titulació de Graduat en Educació Secundària continue realitzant estudis postobligatoris, sobretot, aquells de Formació Professional de Grau Mitjà i Superior necessaris per al desenvolupament econòmic i social sostenible del nostre país.

10. El cessament de totes les persones que desenvolupen funcions d'inspecció amb caràcter temporal per designació directa dels responsables polítics de la Conselleria d’Educació i la convocatòria d'un procés selectiu que respecte escrupulosament els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat per accedir al Cos d'Inspecció Educativa.

11. La neutralitat màxima de l'administració i el fi d'actuacions partidistes encaminades a controlar les juntes directives dels centres escolars.

12. La retirada immediata de l’Ordre d’Educació per a la Ciutadania i la paralització dels processos administratius iniciats contra el professorat o juntes directives.

13. La concessió de beques de transport i menjador escolar per a l'alumnat d’ed. infantil, de batxillerat i de F.Professional i la seua gratuïtat en tot el procés escolar.A més de la vaga, el dimarts 28 hi ha tres manifestacions a les 19h: a Castelló (Direcció Territorial), a Alacant (Direcció Territorial) i a València (Plaça Manises). Hem de tractar d'estar en eixes protestes; hem de fer-nos escoltar eixe dia.

6 comentaris:

un pare ha dit...

Estic espectant pel resó que faran els medis de comunicació del seguiment de la vaga.
De moment m'ho estic passant d'allò més bé veient com tracten a la Conselleria d'Educació, i de les millores que està fent pel nostre sistema educatiu. Quina barra!!
I de les manifestacions què diran? ...segur que "quatre gats que demanen més sou en aquestos temps de crisi".
Canal 9... quin malbaratament de diners públics per a la manipulació i la desinformació.

Vicent ha dit...

Al meu col·legi han acudit 40 xiquets d'un total de 300. I per ahí m'han comentat de centres on no hi ha anat ningú.

El seguiment és major per part de mares i pares, que per part dels mestres. Es tracta d'una vaga on els mestres no demanem cap millora laboral, sinó la millora del sistema educatiu públic.

Alietes el del Corralot ha dit...

I ara, una volta ha passat este èxit de vaga, QUÉ????

No és que estiga contra les manifestacions de descontent dels treballadors, però pot una vaga parar o posar en entredit la política del sistema educatiu: no em facen riure!

Les vagues tenien la seua força en el segle XIX, i en la meitat del XX. Ara són un formalisme més.

On està la imaginació dels sindicats? És més, on estan els sindicats? És més, on estan els treballadors?

He sentit que estan a punt de suspendre la manifa de l'1 de Maig per falta de contingent humà.

Vicent ha dit...

Discrepe. Les mobilitzacions no li resultens indiferents al govern de torn. I més en aquest cas, en què hi ha hagut implicació de tota la comunitat educativa. Són vots,
és descontent.

Per què Font de Mora va intentar, i va aconseguir, desactivar la vaga del 17 de desembre reculant -una miqueta almenys- amb el tema d'EpC? I parlem d'un partit que governa amb majoria absoluta.

T'assegure que aquest clima creat amb les mobilitzacions preocupa al govern valencià. I és un assumpte tractat a l'hora d'elaborar les seues estratègies.

Anònim ha dit...

EL sprofessors i professores ja no són el que eren. Ara no ens mouen encara que el Rus els diga gilipolles. Per qué els sondicats de professors no el denuncien per injuries?

Anònim ha dit...

"STEPV presentarà una demanda a Alfonso Rus davant la fiscalia"
"El Sindicat exigeix a Camps que el cesse en la Diputació i que dimitisca com a alcalde de Xàtiva"