dissabte, 21 de març de 2009

Closed Zone

A Mallorca, on noltros estam una mica aïllats per qüestions merament i obvia geogràfiques, aquests vídeos ens semblen molt gràfics. Tanmateix, amb videos com aquest, a un xiquet valencià no li cal viure a una illa per entendre, si menys no, les conseqüències més evidents sobre els al·lots d'aquella vergonyosa presó política. Es un bon punt de començament per a que es plantegin preguntes que voltros com a pares podeu respondre, segons els vostros criteris, és clar.