dijous, 5 de febrer de 2009

Les calumnies del Bisbe Williamson

Contra la negació, l'intent de minimalització d'un dels genodidis més grans de l'humanitat:

La paraula, la visibilització, la reivindicació i memòria contra la vergonya...

La vergonya de servir-se de la seua condició i negar allò que és innegable.


Museu d'Auschwitz