dimecres, 13 d’agost de 2008

NOVA AGRESSIÓ AL NOSTRE MEDI AMBIENT: ES PROJECTA A MONTESA UNA GRAN PEDRERA QUE AFECTA A L’ENTORN DE LA SERRA GROSSA


El Pla Especial que regula els usos dels terrenys on es té que desenvolupar l’activitat minera ja estan a exposició publica i afecta a 178’32 hectàrees. El Pla contempla la reserva de 37,26 Ha., l’equivalent a unes 450 fanecades de terrenys forestals per a ús miner, protegint a canvi altres terrenys de l’entorn que ara tenen la classificació de “Comú”. La zona afectada pel Pla, està tota al T.M. de Montesa, dista 2 Km del nucli urbà i afecta a les partides conegudes al municipi com Mangay, Castellaret, Corral Roig, Mortera i Riu Cànyoles. Els paratges esmentats corresponen tant a terrenys forestals com agrícoles, on es cultiven, oliveres, tarongers i altres arbres fruiters.

El pla especial preveu al paratge del Corral Roig, on actualment es localitzen les oficines de la pedrera “Aridos Mangay”, la construcció d’un nou magatzem i tres edificis que ocuparien 6.350 m2. També es preveu a la zona d’ús miner la instal·lació d’una planta d’aglomerat asfàltic, manipulació de minerals, trituració d’àrids i producció de formigó, així com escombreres i altres activitats. Segons la documentació a exposició pública la vigència d’este Pla especial per a ús miner és il·limitat.

El projecte per explotar una nova pedrera de grans dimensions en la Serra Grossa, està promogut pel mateix propietari de la polèmica pedrera “Aridos Mangay”. La dada més destacable de la nova mina a cel obert, és la previsió de destinar un 20% de l’extracció a pedra ornamental coneguda com “Marrón Montesa” i la resta a àrid. La vida de la mina, que ocuparà 372.642 m2, està projectada per a 42 anys, el seu perímetre d’explotació tindrà una longitud de 2’52 Km i afectarà a cotes de territori entre 389 i 221 msnm. Es preveu l’afecció a la via pecuària classificada i coneguda com “Cordell d’Enguera a Aielo de Malferit”.

L’anunci d’este projecte es va realitzar el passat 25 de Juliol al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Estant, a partir de la publicació, 30 dies a exposició pública per tal de ser consultat i al·legat pels que es consideren afectats.

La Plataforma Cívica Montesa Territori Viu, que des del 2004 vetlla per la protecció de la Serra Grossa, està ja estudiant la documentació disponible i en breu emetrà un comunicat al respecte d’este significatiu projecte per a Montesa i la comarca de La Costera.

1 comentari:

Anònim ha dit...

Algú ha vist el que estan construint a Alberic? es veu quan vas a valència al costat de la carretera..Que és açò? que diria asustat Xavi Castillo.