dijous, 5 de juny de 2008

Enmig de l´escafandra

Mai he guanyat un literari premi la tecla si és tan amable.

- Quina?

- La viva. La tecla viva!

Autor: Calinca