divendres, 27 de febrer de 2009

Ciberacció: oferix-te voluntari/a per a demolir El AlgarrobicoGreenpeace porta anys exigint al Ministeri de Medi Ambient i a la Junta d'Andalusia que promoguen activament la demolició de l'hotel il·legal i la restauració de l'entorn del Parc Natural Cap de Gata-Níjar.

A hores d'ara, ja hi ha dotze pronunciaments judicials sobre la il·legalitat de l'hotel d'El Algarrobico, principalment perquè:

- L'hotel està situat dins d'una zona protegida, un parc Natural.

- L'hotel s'ha construït a 14 metres de la ribera del mar, quan la Llei de Costes diu que han de ser 100m.

La Constitució obliga a l'Administració a mantindre una política activa en defensa del domini públic i de la servitud de protecció. Lamentablement, dits mecanismes no són útils si des del Ministeri i la Junta no hi ha una clara voluntat d'utilitzar-los en defensa del litoral.

Escriu a la ministra Espinosa i a la consellera Castillo recordant-los la seua obligació de fer complir la Llei de Costes i oferint-te a més com a voluntari per a demolir l'hotel.